Naša ponuka

Podporte našu stránku prostredníctvom Facebooku

KONTAKTY

Blanka Fúsková B-reklama
Štúrova 384/28 (areál SAD Ilava)
019 01 ILAVA
tel: 0918 578 146
fax: 042/44 64 128
info@b-reklama.sk
Skype: bm1709

Účtovanie dopravy


OCHRANA SÚKROMIA
Oznámenie o ochrane súkromia

Platné od 22.5.2018

B-reklama oceňuje Váš záujem o naše ponuky a našu spoločnosť. Aby sme mohli splniť svoju povinnosť voči Vám a poskytnúť relevantné informácie, bude potrebné, aby sme zhromažďovali Osobné údaje. Toto oznámenie o ochrane súkromia upresňuje, aké druhy dát spoločnosť B-reklama zhromažďuje, ako dáta spracovávame a aké práva môžete voči týmto dátam uplatňovať. Prijatím tohto Oznámenia o ochrane súkromia plne rozumiete zhromažďovania, spracovania a prenos takýchto osobných údajov na základe obsahu uvedeného v tomto Oznámení o ochrane súkromia.

  1. Zhromažďovanie osobných údajov

Spoločnosť B-reklama zhromažďuje osobné údaje, ktoré ste nám poskytli. Môže sa jednať o meno, spoločnosť, emailovú adresu, telefónne číslo, poštovú adresu a / alebo údaje, ktoré ste nám poskytli, alebo údaje, ktoré sú inak na zber, aby sme splnili naše záväzky voči vám.

Informácie, ktoré poskytujete pri kontakte so spoločnosťou B-reklama.

Spoločnosti B-reklama môžete osobné údaje poskytnúť pri vytváraní používateľského účtu na webovej stránke, nákupe, prihlásení k odberu služieb, kontaktovaním prostredníctvom telefónu, webového formulára alebo emailu, účasťou na návštevách našich obchodných zástupcov, atď.

Navštevovanie našich webových stránok:

Aby sme Vám pri návšteve našich webových stránok mohli poskytnúť primeranú používateľskú skúsenosť, môžeme zhromažďovať určité dáta o Vašej návšteve. To môže zahŕňať odkazy, na ktoré ste klikli a o aké produkty ste prejavili záujem v nadväznosti na Vašu návštevu stránok produktu a podujatia pre pridanie produktov do šablón objednávok.

Použitie služieb emailového marketingu:

Na určenie účinnosti reklamných kampaní a inzercie môžeme zhromažďovať dáta z našich marketingových emailov. Tie zahŕňajú údaje, či bol email otvorený, na ktoré odkazy ste klikli a o aké informácie ste prejavili záujem.

  1. Účely spracovania Vašich Osobných údajov a právny základ pre takéto spracovanie

Vaše Osobné údaje sú spracovávané spoločnosťou B-reklama z dôvodu plnenia záväzkov voči Vám spracovaním Vašich nákupov a ďalších služieb, ktoré ste si mohli zvoliť,správy Vašich kontaktných informácií a používateľského účtu webových stránok, riešenie prípadov pomoci zákazníkov vrátane technickej podpory,  zhromažďovanie štatistík na účely hodnotenia a zlepšenie našich služieb zákazníkom, všeobecne plnenie zákonných povinností, rozhodnutí súdov a úradov.

Identifikácia a prevencia zneužitia, podvodu alebo nelegálnych aktivít

Spoločnosť B-reklama môže používať osobné údaje, ktoré nám poskytnete k vykonávaniu marketingových aktivít. Aby sme Vám poskytli relevantný obsah v marketingových aktivitách, môžeme použiť údaje, ako sú: segment zákazníkov, história nákupov, údaje založené na Vašich návštevách na našich webových stránkach a použitie našich e-marketingových služieb, preferencie, ktoré ste zdieľali a účasť na minulých marketingových aktivitách .

Môžeme spracovávať Vaše osobné údaje, ako je uvedené vyššie k vykonávaniu marketingových aktivít vrátane niektorých alebo všetkých z nasledujúcich:

  • poskytovanie cielených marketingových informácií poštou a / alebo emailom o novinkách, propagácia, akcie a súťaže
  • poskytovanie zvýšenej relevantnosti obsahu založeného na základnom profilovaní vašej návštevy našej webovej stránky
  • poskytovanie informácií, o ktorých si myslíme, že by mohli byť vo vašom záujme pri spolupráci s našimi obchodnými zástupcami

Vyššie uvedené spracovanie osobných údajov je založené na legitímnom záujme spoločnosti B-reklama na spoluprácu so zástupcami našich obchodných partnerov s potenciálnymi zákazníkmi.

Spoločnosť B-reklama bude distribuovať len cielené marketingové informácie poštou a / alebo emailom pokiaľ je to súčasťou Vašich preferencií alebo ste sa prihlásili k určitému odberu služieb. Môžete kedykoľvek kontaktovať spoločnosti B-reklama a svoje preferencie aktualizovať alebo môžete svoje preferencie zmeniť ako súčasť Vášho profilu v užívateľskym účtom webovej stránky.

  1. Vaše práva

Nižšie uvádzame súhrn práv, ktoré máte na základe právnych predpisov EÚ týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Tieto práva možno vykonávať bezplatne a to tak, že nám predložíte písomnú žiadosť. Prosíme, neváhajte nás kontaktovať v prípade, že máte akékoľvek otázky týkajúce sa Vašich práv (kontaktná informácie nájdete na konci tohto Oznámené o ochrane súkromia).

Upozorňujeme, že spoločnosť B-reklama žiadosť vždy vyhodnotí, čím vykoná svoje právo určiť, či je žiadosť platná. Žiadne z nižšie uvedených práv nie je absolútne a môžu existovať výnimky.

Okrem uvedených práv máte tiež právo kedykoľvek podať sťažnosť k dozornému orgánu ohľadne toho, ako spoločnosť B-reklama spracováva Vaše osobné údaje.

Právo na prístup k údajom.

Máte právo vyžiadať si kópiu Vašich osobných údajov, ktoré spoločnosť B-reklama  spracováva a právo dostať doplňujúce informácie o tom, ako spoločnosť B-reklama spracováva Vaše osobné údaje.

Právo na opravu údajov.

Máte právo na opravu a / alebo doplnenie Vašich osobných údajov, ak sú nepresné a / alebo neúplné.

MzMwMmE